Нова книга

През настоящата 2015 г. проф. Панайот Бъчваров публикува в издателство De Gruyter новата си книга Anthropocentrism in Philosophy. Realism, Antirealism, Semirealism.

2015_book

 

 

 

 

 

Advertisement
Posted in Uncategorized | Leave a comment